Đăng nhập khu vực quản trị

Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống AZtest sẽ gửi email thông báo về thông tin website như hình dưới đây. Trong nội dung này, bạn cần lưu ý tên truy cậpmật khẩu.

Mở liên kết khu vực quản trị, URL này thường có cấu trúc http://domain/admin/ (với domain là tên miền của bạn). Ví dụ: http://huutho.aztest.vn/admin/ (Nội dung email đã có nêu).

Điền tên truy cập và mật khẩu ở trên để tiến hành đăng nhập vào hệ thống

Giao diện chính khu vực quản trị

Đăng xuất khu vực quản trị

Để đăng xuất khu vực quản trị, chúng ta chọn tài khoản và thoát khỏi tài khoản quản trị.

Tiếp theo