Đăng nhập khu vực quản trị#

Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống AZtest sẽ gửi email thông báo về thông tin website như hình dưới đây. Trong nội dung này, bạn cần lưu ý tên truy cậpmật khẩu.

Mở liên kết khu vực quản trị, URL này thường có cấu trúc http://domain/admin/ (với domain là tên miền của bạn). Ví dụ: http://huutho.aztest.vn/admin/ (Nội dung email đã có nêu).

Điền tên truy cập và mật khẩu ở trên để tiến hành đăng nhập vào hệ thống

Giao diện chính khu vực quản trị

Đăng xuất khu vực quản trị#

Để đăng xuất khu vực quản trị, chúng ta chọn tài khoản và thoát khỏi tài khoản quản trị.

Tiếp theo