Sau khi đã được cấp tài khoản đăng nhập và mật khẩu, bạn có thể đổi lại mật khẩu để dễ ghi nhớ trong những lần đăng nhập sau.

Các bước đổi mật khẩu:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản admin

Bước 2: Truy cập menu Tài khoản (Menu dọc)

Bước 3: Trên giao diện danh sách tài khoản hệ thống, tìm đến tài khoản của bạn (1), click biểu tượng Sửa (2) ở cuối dòng

Bước 4: Trên giao diện thay đổi thông tin tài khoản, bạn thực hiện kéo xuống cuối trang để thay đổi mật khẩu.

Bạn điền mật khẩu mới vào ô Mật khẩu (1) và Lặp lại mật khẩu (2) sao cho khớp với nhau. Sau đó click Sửa thông tin tài khoản (3) để hoàn tất.