AZtest cung cấp hai giải pháp tạo bộ câu hỏi cho đề thi:

 • Tạo câu hỏi bằng cách nhập vào danh sách câu hỏi
 • Tạo câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi

Với Ngân hàng câu hỏi, bạn có thể tạo ra các đề thi với bộ câu hỏi được tạo từ ma trận đề thi, từ ngân hàng câu hỏi.

Tổ chức ngân hàng câu hỏi#

Để truy cập Ngân hàng câu hỏi, chọn menu Trắc nghiệm (Menu dọc) => Ngân hàng câu hỏi, ở biểu mẫu đầu tiên, tiếp hành nhập vào các phân mục.

Ví dụ: Với website của trường THPT, có thể chia thành các chuyên mục như Toán 12, Toán 11, Toán 10

Click vào tên chuyên mục, bạn sẽ khai báo các chuyên đề (Cấp nhỏ hơn của chuyên mục)

Click vào tên chuyên đề, bạn sẽ đến khu vực quản lý danh sách câu hỏi thuộc chuyên đề

Hệ thống chia thành 04 loại câu hỏi:

Mã (code) Tên gọi
NB Nhận biết
TH Thông hiểu
VD Vận dụng
VC Vận dụng cao

Thêm câu hỏi vào ngân hàng#

Nhập câu hỏi#

 • Tại trang danh sách câu hỏi thuộc chuyên đề, click Thêm câu hỏi
 • Nhập các thông tin cho câu hỏi

Nhập câu hỏi từ MS Word#

 • Tại trang danh sách câu hỏi thuộc chuyên đề, click Nhập từ MS Word
 • Chuẩn bị file word theo hướng dẫn Nhập câu hỏi từ MS Word
 • Để quy định loại câu hỏi, điền các giá trị là mã loại câu hỏi theo cú pháp
[Mã] Tiêu đề câu hỏi

Ví dụ:

[NB] Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đo thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra??  
11 năm
12 năm
9 năm
*10 năm
13 năm
>10 năm

[VC] Số phức \[5+6i\] có phần thực bằng
-5
*5
6
-6

Tạo cấu hình (ma trận) đề thi#

 • Truy cập menu Trắc nghiệm (menu dọc) => Cấu hình đề thi
 • Click Thêm cấu hình đề thi
 • Đặt tên cấu hình (tiêu đề), thời gian làm bài,...và các tùy chọn khác
 • Thiết lập cấu hình câu hỏi

 • Nhấn Cập nhật để lưu cấu hình, tương tự cho hành động Sửa cấu hình

Cấu hình tạo câu hỏi ngẫu nhiên ở đề thi#

Để tạo bộ đề thi với các câu hỏi ngẫu nhiên và làm mới bộ đề thi người dùng cần cấu hình trong bộ đề thi đó. Ở mục phương thức câu hỏi sau khi chọn ngân hàng người dùng click vào Tạo lại bộ câu hỏi theo cấu hình sau mỗi lượt thi để tạo bộ câu hỏi ngẫu nhiên sau mỗi lần thi.

Tiếp theo