Video hướng dẫn khởi tạo website

Để có thể khởi tạo website thi trắc nghiệm tại AZtest, bạn có thể click vào liên kết Khởi tạo website (Menu ngang) tại địa chỉ https://aztest.vn

Trên giao diện khai báo thông tin đăng ký, bạn cần điền chính xác các trường thông tin bắt buộc (có gắn dầu sao).

Trường thông tin          Bắt buộc nhập         Mô tả
Họ tên Nhập họ tên người đăng ký (của bạn)
Email Email bạn đang sử dụng. Email này sẽ nhận thông tin về tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công, bạn cần khai báo một email đang hoạt động
Điện thoại Điện thoại bạn đang sử dụng. AZtest sẽ chủ động liên hệ bạn qua điện thoại trong các trường hợp cần thiết, hãy cung cấp một số điện thoại đang hoạt động
Đơn vị công tác Không Đơn bị bạn đang công tác
Tiêu đề Tên gọi của website.

Ví dụ: Ôn luyện toán quốc gia, Luyện thi toán 12,....
Tên miền
  • Sử dụng tên miền con: Tên miền website sẽ sử dụng tên miền con của aztest.vn.
    Ví dụ: test.aztest.vn, online.aztest.vn,....
  • Sử dụng tên miền riêng: Tên miền website sẽ sử dụng tên miền mang thương hiệu riêng của bạn.
    Ví dụ: hoctoan.com, onthitoan12.vn,......
    Chú ý: Bạn cần trỏ tên miền về IP 61.14.235.164 thì website mới hoạt động được
Tên truy cập Tên truy cập cho tài khoản của bạn tại website mới.

Chú ý: Tên truy cập cần tuân thủ theo quy tắc Từ 4 đến 20 ký tự, chỉ được sử dụng số và chữ cái
Mật khẩu Mật khẩu cho tài khoản của bạn tại website mới.

Chú ý: Mật khẩu cần tuân thủ theo quy tắc Từ 5 đến 32 ký tự

Click nút Đăng ký. Website của bạn sẽ được khởi tạo sau vài giây, thông tin chi tiết sẽ được hệ thống thông báo qua email.

Sau khi nhận được thông báo thành công, hãy kiểm tra email và tham khảo thêm các thông tin hướng dẫn kèm theo.

Tiếp theo