Đây là module cho phép người quản trị quản lý các tài khoản thành viên trên website. Ngoài ra, nó còn đảm nhận các công việc liên quan đến tài khoản như phân quyền tài khoản, quản lý nhóm thành viên,...

Truy cập Tài khoản (menu dọc)

Tạo tài khoản mới#

Truy cập Tài khoản / Thêm tài khoản mới

Bảng mô tả một số thông tin quan trọng

Thông tin Bắt buộc Mô tả
Tài khoản Tên truy cập. Tên truy cập không được trùng nhau. Quy tắc đặt tên truy cập được quy định tại Tài khoản / Cấu hình module / Các ký tự cho phép khi tạo tài khoản
Email Email liên hệ. Bạn cần cung cấp một email đúng để có thể tương tác với thành viên về sau
Mật khẩu Mật khẩu truy cập. Quy tắc đặt tên truy cập được quy định tại Tài khoản / Cấu hình module / Số ký tự của mật khẩu
Họ và tên Họ tên thật của thành viên
Hiển thị email Không Nếu chọn, email của thành viên sẽ hiển thị trên trang thông tin thành viên (Tất cả mọi người đều thấy)
Là tài khoản của nhóm Không Chọn nhóm mà thành viên sẽ tham gia sau khi khởi tạo
Là thành viên chính thức Không Nếu chọn, tài khoản sẽ được sử dụng toàn quyền của thành viên, ngược lại, một số quyền bị giới hạn
Gửi email thông báo Không Gửi email thông báo tài khoản đã được tạo, thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Quá trình gửi mail có thể làm chậm tiến trình import, bạn cần cân nhắc khi sử dụng tùy chọn này

Xóa tài khoản#

  • Sau khi xóa, mọi thông tin, dữ liệu liên quan đến tài khoản đều bị xóa
  • Bạn sẽ không thể tự xóa tài khoản của mình, cũng như tài khoản của các người quản trị cấp cao hơn
  • Thành viên sẽ nhận được thông báo về việc xóa tài khoản qua email

Tạo tài khoản từ MS Excel#

Truy cập Tài khoản / Nhập từ Excel (Menu dọc)

  • Click Tải file mẫu để download về file excel mẫu
  • Trên bảng tính mẫu, tiến hành nhập thông tin theo các trường gợi ý
  • Click nút Choose File, tìm tới file đã nhập thông tin thành viên ở bước 2
  • Click Kiểm tra dữ liệu, lúc này hệ thống sẽ kiểm tra thông tin bạn nhập vào, nếu có lỗi sẽ thông báo để bạn tiến hành kiểm tra và sửa lỗi. Thực hiện cho đến khi file không còn lỗi
  • Click Tiếp theo để hoàn tất

Quản lý nhóm thành viên#

Truy cập "Tài khoản / Nhóm thành viên" (Menu dọc)

Trên giao diện này, bạn có thể sửa, xóa các nhóm thành viên

Các nhóm ở vị trí 1, 2, 3, 4 là các nhóm mặc định của hệ thống, bạn không thể sửa hoặc xóa cũng như ngưng kích hoạt chúng

Các nhóm thành viên mặc định#

Nhóm thành viên Mô tả
Điều hành chung Là tài khoản quản trị cao nhất. Chính là tài khoản bạn khai báo khi đăng ký website
Quản lý module Là tài khoản có quyền hạn xếp thứ 3 (sau Điều hành chung). Được phép quản lý các module được Quản trị tối cao hoặc Điều hành chung chỉ định
Thành viên mới, thành viên chính thức Là tài khoản đăng ký làm thành viên website
Khách Là đối tượng sử dụng website khi không đăng nhập
Tất cả Đối tượng bao gồm các nhóm trên

Thêm nhóm#

Trên giao diện danh sách nhóm, click nút Thêm nhóm

Trên giao diện này, bạn chỉ cần nhập Tên nhóm (các trường có dấu sao (*)), các thông tin khác có thể bỏ qua

Click Lưu ở cuối trang để hoàn tất

Bổ nhiệm người quản trị#

Truy cập Tài khoản / Quản trị / Thêm quản trị (Menu dọc)

Trước khi thêm người quản trị, bạn cần tạo tài khoản thành viên

Thông tin Bắt buộc Mô tả
Chỉ định thành viên Chọn tài khoản thành viên muốn bổ nhiệm làm người quản trị
Chức danh Điền chức danh của người quản trị
Giao diện người quản trị Không Chọn giao diện của người quản trị khi đăng nhập vào khu vực quản lý
Trình soạn thảo Không Nếu chọn *Không sử dụng, người quản trị này sẽ không được sử dụng trình soạn thảo mà chỉ là một ô đơn thuần text
Các kiểu file được phép tải lên Không Các loại file có thể upload lên hệ thống
Quyền hạn Chọn các module mà người quản trị này được quản lý

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click Thêm Quản trị website để hoàn tất