Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc khởi tạo dịch vụ, cũng như sử dụng hệ thống. Hãy yên tâm bởi vì đã có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của AZtest luôn túc trực để sẵn sáng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua một trong những kênh thông tin dưới đây: