Thay đổi thông tin website#

Truy cập Cấu hình (Menu ngang)

Trong giao diện này, bạn có thể thay đổi nội dung theo mong muốn, sau đó nhấn Lưu cấu hình ở cuối trang để lưu lại thiết lập.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi các thông tin nâng cao hơn tại phần Cấu hình / Cấu hình chung (Menu ngang)

Cấu hình máy chủ gửi thư (Email)#

Mặc định, AZtest đã thiết lập máy chủ gửi thư để website có thể gửi thư đi mà không cần cấu hình thêm. Song, AZtest cũng cung cấp giải pháp để những người am hiểu kỹ thuật có thể tự cấu hình máy chủ gửi thư của riêng họ.

Truy cập Cấu hình / Cấu hình SMTP (Menu ngang)

Trong 3 tùy chọn ở đây, chọn giao thức SMPT và điền các thông số như hình hướng dẫn rồi lưu lại.

Quản lý module#

Hệ thống AZtest được cấu thành bởi các tính năng riêng biệt (gọi là modules). Ngoài các module được kích hoạt sẵn khi khởi tạo website, bạn cũng có thể cài đặt cho website của mình nhiều module với các mục đích khác nhau.

Truy cập "Quản lý modules" (Menu ngang)

Tại trang chính, bạn có thể thấy danh sách các modules đã được cài đặt trước đó. Bạn có thể thực hiện các thao tác như kích hoạt, nghưng kích hoạt, sửa, cài lại và xóa modules.

Cài đặt module mới#

Truy cập "Quản lý modules / Thiết lập module mới" (Menu ngang)

  • Các module chưa được cài đặt sẽ hiển thị trong phần Các module hệ thống
  • Click Thiết lập ở cuối mỗi module để tiến hành cài đặt
  • Bạn có thể chọn cài đặt thêm dữ liệu mẫu hoặc không tại hộp thoại tiếp theo
  • Click Thiết lập để chuyển sang bước tiếp theo

  • Ở bước cuối cùng này, bạn có thể bỏ qua, hoặc có thể hiệu chỉnh thêm một số thông tin như mong muốn, clic Thực hiện nếu có thay đổi

Thay đổi giao diện website#

Truy cập Quản lý giao diện (Menu ngang)

Tại đây, bạn có thể chọn một trong các giao diện có sẵn để sử dụng cho website của mình bằng cách rê chuột lên (ảnh đại diện) của giao diện, chọn Kích hoạt sử dụng.

Sau khi kích hoạt, bạn có thể quay trở lại trang chủ đề xem website với giao diện mới.